Taalsubsidies 2024
Onze klanten kunnen vaak gebruikmaken van taalsubsidies voor cursussen Nederlands voor hun werknemers. In deze blog worden de bij ons bekende subsidiemogelijkheden uiteengezet.


Het Nederlands Taalbudget betreft een tegemoetkoming van € 1500 in opleidingskosten voor uitzendkrachten. Het doel van de opleiding is de kennis van de Nederlandse taal op de werkvloer te vergroten. Let op: Dit budget is bedoeld voor de opleidingen die normaal gesproken niet worden ingezet door de uitzendorganisatie of opdrachtgever. In 2024 zijn er twee aanmeldrondes: ronde 1 loopt van 1 t/m 29 februari, ronde 2 loopt van 1 t/m 31 juli.


De scholingsvoucher betreft een vergoeding van max. € 500 voor uitzendkrachten die een cursus, workshop of training willen volgen. Deze vouchers kunnen worden aangevraagd voor al onze cursussen. Let op: Er zijn beperkte aanvraagdata beschikbaar. In 2024 zijn dit de volgende data: 5 februari, 3 juni en 23 september.


Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een jaarlijkse subsidie die kan worden aangevraagd voor vaste werknemers, maar ook voor zzp'ers die voor de organisatie werken, en voor tijdelijke arbeidskrachten. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de leskosten, met een max van €1500. Een van de voorwaarden is dat een opleidingstraject minimaal 30 contacturen heeft, wat mogelijk is als u direct twee modules per cursist bij ons bestelt. Als het subsidieplafond wordt overschreden, wordt via loting bepaald wie subsidie ontvangt. De subsidie kan worden aangevraagd t/m 29 februari 2024.


Branche-specifieke mogelijkheden voor subsidies
  • Colland: Voor de agrarische sector, dierhouderij, bos & natuur biedt fonds Colland Arbeidsmarkt verscheidene subsidiemogelijkheden.
  • Handel Groeit: Vanuit Handel Groeit wordt 40% van de cursuskosten op het gebied van taaltrainingen vergoed voor de sector groothandel in Groente en Fruit.
  • Stichting OOM: Subsidiemogelijkheden binnen de sector metaalbewerking, onder andere een persoonlijke trainingstoelage waarbij 50% van de kosten worden vergoed.
  • De SLIM regeling: Voor het mkb, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Hier vind je in welke smaken dit wordt aangeboden.
  • STL Opleidingsbudget: Voor de sector transport & logistiek. Het opleidingsbudget geeft je medewerker(s) de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en door te groeien binnen het werk en hun carrière. De medewerker kan een opleiding, training, cursus of zelfs een workshop volgen. Het budget is beschikbaar voor vaste en tijdelijke medewerkers.
  • Sociale Zaken Pluimvee: Voor de pluimveesector subsidieert stichting OFP 50% van de totale scholingskosten, met een maximum van € 1.000 per opleiding, per medewerker.
  • Sociaal Fonds Bakkersbedrijf: Medewerkers in de bakkerijsector kunnen aanspraak maken op een persoonlijke opleidingsvoucher. De voucher biedt een vergoeding van € 200 voor een opleiding, training of cursus.
  • Andere branches: U kunt een aanvraag doen bij de opleidingsfondsen binnen uw branche.